Verksamheter

Slättäng är i grunden en jordbruksfastighet, men har under de senaste åren breddat verksamhetsområdena.

Jordbruk
Slättäng förvaltar sin egen jordbruksmark om drygt 800 hektar.
Läs mer om Slättängs jordbruk här.

HarvningSnabbt och rätt. Slättäng förbereder för sådd.

Fastigheter
Slättäng erbjuder uthyrning av attraktiva bostäder till privatpersoner och moderna lokaler till företag. Läs mer om fastigheterna här.

Energiproduktion
Slättäng producerar miljövänlig energi bland annat i form av vindkraft, halmvärme och biodiesel. Läs mer om energiproduktionen här.

Lettlandssatsningen
Sedan 2003 äger Slättäng mark i Lettland där det bland annat bedrivs skogsbruk. Läs mer om Lettland här.