Energiproduktion

Energiproduktion är är en viktig del av Slättängs verksamhet som bidrar till gårdens ekonomiska stabilitet. Samtliga tre energikällor kan produceras miljövänligt och lokalt.

Vindkraft

Sedan slutet av 1990-talet har Slättäng satsat på vindkraftverk och äger idag totalt 5 verk från danska Vestas.  Ett gynnsamt vindläge gör att verken årligen genererar ett bra bidrag och produktion är nästan 10 gånger större än vår eget behov av el.

Med detta kan vi med god trovärdighet säga att vi tagit ett stort ansvar i vårt framtida klimat.

Halmeldning

Slättäng har nyligen investerat i en modern halmpanna med tillhörande halmlager och fjärrvärmesystem. Anläggningen förser en spannmålsstork och 4 000 kvadratmeter bostads- och kontorsyta med värme. Anläggningen kommer från danska Lin-ka. 

Totaleffekten är på en megawatt och ersätter årligen över 300 kubikmeter olja med grön energi från egen lokal produktion. Halmeldning är förnyelsebar energi och en del av vårt kretslopp där askan sedan sprids på åkrarna. Transporterna minimala med egen halm på gården och räcker inte halmen använder vi flis som alternativ bränslekälla.

Solenergi

Med två stycken takbaserade solpaneler kan vi också utnyttja solens energifyllda strålar, ett bra komplement till vindkraften under ljusa dagar.

Delar av vårt bevattningssystem är idag kopplat till solenergi och vi kan under torra dagar vattna med egenproducerad el. Solenergi är något vi kontinuerligt bygger ut på tak som är lämpliga och där det egna behovet av el är stort.