Historia

Familjen Bennet på Örtofta och Slättäng
År 1676 var Slättäng platsen för Karl XI och hans armés förberedelser dagarna strax före  slaget vid Lund som ägde rum vid Kävlingeån kring Örtofta slott. Örtofta finns att hitta i historiska arkiv och nämns första gången strax före slaget. I slutet av 1800-talat var Örtoftas dåvarande tyskättade ägare, greve Henrik Dücker, barnlös. Han testamenterade Örtofta och Slättäng till Jacob (Jac) Bennet. Med Henrik Dückers bortgång slocknade ätten Dücker i Sverige.

Jac Bennet var född 1868 på en gård i Småland och likt många andra inom familjen Bennet till yrket militär. Jac Bennet skulle få stor betydelse för uppbyggnaden av den svenska bonderörelsen. Han till 1951 och var under lång tid ordförande för Skånska Lantmännen och vice ordförande för riksorganisationen SLR. Jacob Bennets fond upprättades 1947 för att hedra Jac Bennets arbete för Sveriges lantbruk och dess ekonomiska föreningsrörelse.

Ortofta slott
Örtofta slott på oljemålning i privat ägo. Sannolikt från 1800-talets senare hälft.

Örtofta slott (2010) Skåne (via Jorchr på svenska Wikipedia)
Örtofta slott i modernare tid. Foto från 2010 via Jorchr.

Slottet Örtofta, invid Nordens numera största sockerbruk, har bebotts av Jac Bennet, hans äldste son Wilhelm, därefter hans son Hem Bennet. Hem Bennet drev gården mellan 1968 till 2002 då den ärvdes av Jacob Bennet, nu fjärde generationen på Slättäng.

Örtofta Slott styckades av 1988 och idag är brukningscentrum beläget på Slättäng i fastighetens norra del. Örtofta ägs och bebos idag av familjen Melinder.

Corps-de-logiet på Slättäng
Corps-de-logiet på Slättäng byggdes på beställning av Henrik Dücker av den halländske byggmästaren Johan P Nilsson år 1860 till 1865. Det putsade tegelhuset är uppfört i götisk stil. Byggnaden har skiffertak, fyra små toureller och en karaktäristisk men för tiden ovanlig kvadratisk grundplan. En öppning runt takmitten skapar en ljuspelare som belyser innandömet ned till bottenplan.

Byggmästare Johan P Nilssons fasadelevation för Slättängs corps-de-logi från 1860.

Slättängs corps-de-logi. Östfasadelevation av byggmästare Johan P Nilsson år 1860.

Från början var huset avsett som änkesäte. Corps-de-logiet nyttjas idag till privat boende, men undantagsvis också för jaktmiddagar och representation. Parken renoveras idag enligt familjen Dückers planer som upprättades i samband med husets byggnad.

Vapensköld over Slattangs port

Vapenskölden i sandsten över huvudporten skvallrar om husets 150-årsjubileum.

 

Teknikhistoria
Slättäng präglas av nytänkande, men även nytänkandet har traditioner. Wilhelm ”Hem” Bennets ägde ett stort tekniskt intresse som han tillämpade på lantbruket. Han var tidigt ute med plöjningsfri odling på 1970-talet. Till detta ändamål lät han som alternativ till plog importera kultivatorer från USA.

Kultivator Wil-rich
Totalt sålde Hem Bennet ett 150-tal kultivatorer av typen Wil-rich.

Hem Bennet ritade och byggde också en egen maskin som ett alternativ till traktorn: redskapsbäraren. Efter import av delar från USA kunde första exemplaret monteras upp på Slättäng år 1971.

Nils Nilsson pa Redskapsbararen
Nils Nilsson kör redskapsbäraren, tidigt 1970-tal. Hytten tillkom i en senare version.

Redskapsbärarens fördel var att redskapen monterades framför hytten, så att föraren såg färdriktningen och redskapet samtidigt. Med hjälp av hydraulik kunde hytten dessutom lätt flyttas runt på redskapet. Inte minst kom redskapsbäraren till användning i sockerbetsodlingen. En handfull redskapsbärare byggdes och användes bland annat på Slättäng och Rosersberg.

Klicka på bilderna i galleriet nedan för större versioner:

Slättäng idag
Egendomen om 800 hektar är vackert belägen mellan Lund och Eslöv. Bråån och senare Kävlingeån delar fastigheten i två halvor och ger landskapet variation. Drygt 600 hektar är produktiv åkermark och 70 hektar är skog. Den produktiva marken förvaltas idag tillsammans med Trollenäs och Sireköpinge i det samägda driftsbolaget TSHB. På gården finns också kontor, ekonomibyggnader, spannmålstork för växtodlingen samt åtskilliga hyreshus. Slättäng ägs och bebos sedan år 2002 av Jacob Bennet med familj.

Slattang parken. Utsikt om sommaren
Parken på Slättäng. Utsikt om sommaren.