Spannmålshantering

Spannmålshanteringen har alltid varit en central del av verksamheten. Som utsädesodlare måste Slättäng alltid garantera hög kvalitet till våra kunder. Den skördade grödan hanteras i en nybyggd spannmålsanläggning där vi lagrar över 7.000 ton i slutna silos och 2.000 ton i planlager om så behövs.

Spannmålsanläggningen byggdes år 2015 och har en stor Cimbria tork som hjärtat i maskineriet. Som stora utsädesodlare har både tork och rensverk valts med stor omsorg för att säkerställa att vi alltid kan leverera en ren vara med hög grobarhet. Energin till hela anläggningen kommer från gårdens bioeldade panna som även förser både Slättäng och våra utgårdar med värme över hela vinterhalvåret.

Samarbete med Lilla Harrie Valskvarn

Slättäng har också ett nära samarbete med Lilla Harrie Valskvarn som är Sveriges äldsta kvarn med anor tillbaka till 1.500-talet. Lilla Harrie Valskvarn är även en av Sveriges största mjölproducenter av vete och råg och förädlar över 100 000 ton om året.

Slättängs moderna spannmålsanläggning som ligger mitt i Lilla Harries odlingsområde torkar all spannmål med halm och flis, 100 % förnybara energikällor. Vi kan därför säga att Lilla Harrie har rent mjöl i påsen när man väljer att utveckla samarbetet med oss.

Till Lilla Harries leverantörer väger, provtar och hanterar vi spannmålen genom vår moderna spannmålsanläggning med såväl rensning som torkning. Efter att lagrat spannmålen i någon av våra tre stora Privé-silos kan vi leverera fullgod vara till någon företagets kvarnar i Lilla Harrie eller Göteborg.