Lettland

Sedan 2003 har Slättäng via ett helägt lettiskt dotterbolag, SIA Solumi, som förvärvat över 2.000 hektar skogs- och åkermark i östra Lettland. 75 % av marken är idag beklädd med skog, fördelad på främst gran, björk, al och tall på de lättare markerna.

Resterande 500 ha är åkermark som inte varit i bruk sedan Lettland blev självständigt i början av 1990-talet. Nu är marken i hävd och odlas främst ekologisk med bl.a. bovete för export.

Fastigheten förvaltas idag i egen regi och investeringen ger Slättäng en ny verksamhet att stå på, ett modernt skogsbruk kombinerat med ekologiskt lantbruk..

Satsningen i Lettland ligger i vår långsiktiga tro på fast egendom. Sedan självständigheten i början av 1990-talet har Lettland utvecklats starkt och EU inträdet 2004 gav landet en ny värdefull skjuts in i Europa. Skogsindustrin, som är landets största industri, genomgår en stark utveckling och kan idag mäta sig med den modernare hanteringen vi har av skogsråvara i övriga norden.