Jordbruk

Växtodlingen
Jordbruket har alltid varit en central verksamhet på Slättäng. Redan på 1800-talet inleddes, under dåvarande ägare familjen Dücker, en genomgripande mekanisering med syftet att ta större areal i anspråk och öka produktionen. Växtodlingen har under 1900-talet förvaltats med samma stora intresse av familjen Bennet som även bidragit till tekniska innovationer såsom en revolutionerande prototyp av frontmatad 6-radig betupptagare redan i början av 1960-talet.

Wilhem Bennet (1899-1985)
Wilhelm Bennet (1899-1985) i Skånska Dagbladet 28 oktober 1960.

På 70 och 80-talet kom både ”Redskapsbäraren” från Slättäng och kultivatorn ”Wil-Rich” som på många sätt revolutionerade det moderna produktionsbruket på den tiden.

Under början av 2000-talet drevs jordbruket i samarbete med Trollenäs och sedan också med Sireköpinge som delägare i gemensamma driftbolaget TSHB. Idag drivs Slättäng som en egen enhet och brukar drygt 800 ha växtodling med en modern maskinpark för att kunna möta framtidens behov på kvalitet och odlingssäkerhet.

Skiftena är välarronderade och spänner över både lättjordar för potatis och råg till styvare leror där både raps och höstvete odlas med stor framgång. Sockerbetorna och gräsfröodlingen är också viktiga specialodlingar som även bidrar till god växtföljd.

Växtodlingsplan Slättäng (normalår)Slattang.Vaxtodlingsplan.Normalar.01

Höstvete 250 ha
Råg 70 ha
Raps 150 ha
Vårvete 100 ha
Vårkorn 50 ha
Sockerbetor 100 ha
Ängsvingel 70 ha
Övrigt 20 ha

Totalt 810 ha

Strategin i växtodlingsplanen är att alltid anpassa valet av grödor efter de varierande förhållanden som en större fastighet alltid medför. Mottot är rätt gröda på rätt plats vid rätt tillfälle. Vi strävar efter en så stor höstsådd areal som möjligt för att kunna prioritera en tidig och bra etablering av sockerbetor.

Sockerbetorna ar en nyckelgroda pa Slattang-v02
Sockerbetorna är en nyckelgröda på Slättäng.

Maskinparken
Maskinparken är anpassad för de krav en modern och certifierad jordbruksverksamhet kräver idag. Med en omfattande verksamhet och olika förutsättningar strävar Slättäng efter att använda rätt maskin vid rätt tillfälle. Vi plöjer drygt halva arealen samtidigt som kultivatorn används både till och efter raps där normalt sett höstvete eller rågvete etableras. För att garantera god kvalitet på utsädesodling och specialgrödor som gräsfrö förfogar Slättäng över en maskinpark som täcker hela vägen från etablering till skörd och upptagning av sockerbetor.

Bildgalleri

Ett urval pjäser ur Slättängs maskinpark. Klicka för större versioner.

Traktorer
Fendt 936 Vario. 360 hkr
John Deere 7280 R. 300 hkr
John Deere 7710. 170 hkr
John Deere 3650. 120 hkr

Lastmaskiner
Volvo L60 F. 12 ton
Volvo 646 traktorgrävare

Tröskor
Claas Lexion 770 Terra Trac. 40 fot

Betupptagning
Holmer Terra Dos. 6 rader

Övriga växtodlingsmaskiner
Väderstad Cultus 420. Med biodrill
Överum DVL + tiltpackare om 7 skär
Väderstad NZA 10 meter
Väderstad Rapid Kombi 6 meter
Hardi Twin 6600 36 meter
Bogballe M3W 36 meter
Kverneland Accord (betor) 18 rader
Moteska (radrensare) 18 rader

Fastigheter och underhåll
John Deere 1600-T. Gräsklippare
Arctic Cat 700 CC ATV med tillbehör
Volvo Åkermans H10. Grävmaskin
Volvo FL6. Teleskoplyft


Är det dags, är det dags. Betupptagaren kan jobba dag som natt. Kör på!

Spannmålshantering
Spannmålshanteringen är en viktig del av verksamheten. Slättäng garanterar alltid hög kvalitet till våra kunder. Den skördade grödan hanteras i en nybyggd spannmålsanläggning där vi kan lagra 5500 ton i slutna silos och över 1000 i planlager om så behövs.

Spannmalsanlaggning-02
Slättängs nya spannmålsanläggning har tilltagen lagringskapacitet.

Spannmålsanläggningen byggdes år 2011 och har en stor Cimbria tork som hjärtat i maskineriet. Som stora utsädesodlare har både tork och rensverk valts med stor omsorg för att säkerställa att vi alltid kan leverera en ren vara med hög grobarhet. Energin till hela anläggningen kommer från gårdens halmpanna (koppling till ’Energiproduktion’) på över 1 MW som efter spannmålstorkningen förser både Slättäng och dess utgårdar med värme över hela vinterhalvåret.

Framtida ansvar
God åkermark är snart en bristvara världen över. På Slättäng vill vi bedriva jordbruk i många generationer framöver. En viktig del av förvaltningen är att sköta och bevara bördigheten. Strukturkalkningen har därför en given plats i växtodlingen. Vi har ett särskilt avtal med Nordkalk som levererar rätt mängd och kvalitet av kalk som regelbundet sprids över hela arealen. Goda strukturvärden är en förutsättning för att nå både hög avkastning och ett ta långsiktigt ansvar över åkermarken.

Strukturkalkning-02
Regelbunden strukturkalkning bidrar till goda ph-värden.

En god växtföljd med bland annat frövallar är inte bara en viktig del av företagets intäkter, de hjälper även till att jämna ut skördesäsong och bättra på åkermarkens struktur. För att ytterligare öka markernas bördighet sprids regelbundet biologiska material där bl.a. hönsgödsel är en viktig komponent. Därmed bibehålls hög mullhalt och tillräckligt fosforinnehåll på alla skiften.

Riklig forekomst av fiskmasar pa SlattangDe många fiskmåsarna verkar vilja ge gott betyg åt mullhalten på Slättäng.

Dessa åtgärder följs upp i markkarteringen som med hög noggrannhet följer utvecklingen av markens olika näringsinnehåll. Men väl så viktigt är de ”gröna händerna” och personalens yrkeskunnande där egna observationer av maskförekomst och fiskmåsar också ger signal om att Slättäng tar sitt ansvar på fullaste allvar.

”Jordbruksmark är inte något vi ärver av våra föräldrar,
det är något vi lånar av våra barn.”

Den devisen försöker vi på Slättäng alltid leva efter.